تو را به جاي همه کساني که نشناخته ام دوست مي دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم

براي برفي که اب مي شود دوست مي دارم

تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

 

تو را به جاي همه کساني که دوست نداشته ام دوست مي دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

 

براي اشکي که خشک شد و هيچ وقت نريخت

لبخندي که محو شد و هيچ گاه نشکفت

دوست مي دارم ...

 

تو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارم

براي پشت کردن به ارزوهاي محال

به خاطر نابودي توهم و خيال دوست مي دارم

تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

 

تو را به خاطر بوي لاله هاي وحشي

به خاطر گونه ي زرين افتاب گردان

براي بنفشيه بنفشه ها دوست مي دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

 

تو را به جاي همه کساني که نديده ام دوست مي دارم

تورا براي لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شيرين خا طره ها دوست مي دارم

تورا به اندازه ي همه ي کساني که نخواهم ديد

دوست مي دارم ...

 

اندازه قطرات باران ، اندازه ي ستاره هاي اسمان دوست مي دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه ان قلب پاکت دوست مي دارم

تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام ...دوست مي دارم

تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام ...دوست مي دارم

براي خاطر عطر نان گرم

و برفي که آب مي شود

و براي نخستين گناه

تو را به خاطر دوست داشتن...دوست مي دارم

 

تو را به جاي تمام کساني که دوست نمي دارم

دوست مي دارم ...پ ن: قسمتی از این شعر، تو سریال "مدار صفر درجه" که خیلی دوستش داشتم، خونده شد. یادمه اون موقع خیلی ازش خوشم اومد، گفتم بعدا برم پیداش کنم کاملشو بخونم؛ اما چون تو روزای کنکور بود و مراسم الهام، کلا انگار فراموشم شد. چند روز پیشا اتفاقی پیداش کردم. به نظرم خیلی زیباست این شعر. چه قدر ارزشمنده که کسی رو این همه زیاد و زیبا دوست داشته باشی و یا کسی تو رو این طور دوست داشته باشه؛ اما از هر دوی اینها بهتر، اینه که هر دو نفر اینطور همو دوست داشته باشن و با مراقبت ازش همیشه این زیبایی رو حفظ کنن.

راستی چرا این نعمت نصیب درصد زیادی از آدما نمیشه؟ البته شاید خدا نعمت رو به ادما بده، یا کم توجهی می کنن و از کنارش می گذرند، یا حتی به دست میارنش اما بلد نیستن ازش مراقبت کنن.

اینقدر زیبا این دوست داشتن رو مطرح کرده که دلم عمیقا می خواد کسی رو این همه دوست داشته باشم و البته دوطرفه باشه این دوست داشتن. باید خیلی آرامش بخش و دوست داشتنی باشه.

+ نوشته شده توسط تبعیدی در چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:10 |